LS Meetactiviteiten rond "inhoud"

Twee sportieve kampeerders kwamen wandelend met rugzak en kampeerstoel op onze school aan.  Ze hadden nood aan pauze en ze wilden gaan pannenkoeken bakken.   Maar...  zonder recept en zonder enig "benul" van liter en deciliter verliep het maken van het pannenkoekendeeg helemaal in de soep!    De kinderen beseften dat het kennen van inhoudsmaten dan ook erg belangrijk is!

 

Met de hele lagere school deden we meetactiviteiten rond "inhoud".   Tijdens deze doe-activiteiten leerden we wat nu precies 1 liter, 1 deciliter, ... betekent.   Doen = leren.   

Klik hier voor foto's.